Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
วันศุกร์ , 21 กันยายน 2018
Home / World / กรมอุตุฯออกมาเปิดเผยไทยตอนบนตอนนี้อบอุ่นขึ้นมีหมอกหนาภาคเหนืออีสานเย็นใต้ฝนลด

กรมอุตุฯออกมาเปิดเผยไทยตอนบนตอนนี้อบอุ่นขึ้นมีหมอกหนาภาคเหนืออีสานเย็นใต้ฝนลด

aHR0cDovL3BlMi5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzM4Mi8xOTE0NzAyLzY2NTA2Ny0wMS5qcGc=

โดยในช่วงที่ผ่านมานั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเผยสถานการณ์และสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนซึ่งในตอนนี้มีอากาศหนาวเย็นภาคใต้นั้นมีฝนน้อยส่วนกรุงเทพมหานครมีหมอกตอนเช้ามีฝนบางแห่งร้อยละ 10% ซึ่งในตอนนี้นั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมารายงานลักษณะสภาพอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยอยู่ในช่วงตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีหนูภูมิที่สูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้าและที่สำคัญมีหมอกหนาบางพื้นที่เว้นแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเท่านั้น และรวมไปถึงสภาพอากาศที่กำลังเย็นลง

จึงขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณต่างๆที่มีหมอกหนาไว้ด้วยเผื่อสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งมีกำลังอ่อนทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ไอ้ 1 ในช่วงวันที่ 15 ถึง 19 ธันวานี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จะมาจากประเทศจีนและจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีการเกิดฝนในระยะแรกคืน

ได้นั่นเองดังนั้นกลุ่มอุตุนิยมจึงขอออกมาเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องความเย็นและความหนาวควรมีเครื่องนุ่งห่มที่สามารถป้องกันและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ และในส่วนภาคใต้ตอนนี้ฝนนั้นตกเป็นบางพื้นที่แต่ควรระวังในช่วงวันที่ 19 ถึง 25 ธันวาซึ่งอาจจะมีเลือดสูงจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมทำให้เกิดปัญหาฝนตกหนักได้ ซึ่งนี่เป็นการรายงานเบื้องต้นจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาเตือนให้ประชาชนทราบถึงสภาพอากาศในตอนนี้

About adminis

Check Also

รัฐมนตรียุติธรรมเผยให้ดีเอสไอดำเนินกรณีพระธรรมชโย ปล่อยสังคมตัดสิน

Holiday Palace  ...