Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
วันศุกร์ , 21 กันยายน 2018
Home / World / Sports / ตามคาดการณ์โครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad เงินสะพัดหลายล้านแน่

ตามคาดการณ์โครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad เงินสะพัดหลายล้านแน่

2.56-400x300

โดยในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ มีการคาดการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อซึ่งเชื่อได้เลยว่าจะมีเงินสะพัดหลายร้อยล้านบาทจากการซื้อเสื้อและอุปกรณ์จักรยานอย่างแน่นอนโดยขณะที่ผลประชุมกรรมการจัดกิจกรรมสั่งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจรและเหตุวันดังกล่าวไม่ใช่วันหยุดราชการอีกด้วยนึกความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวปั่นเพื่อพ่อนั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับโครงการ

ดังกล่าวนั่นคือโครงการปั่นเพื่อพ่อหรือที่เรียกว่าใบฟอร์ดดซึ่งการประชุมคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้ทำการจัดกระบวนการและกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวทุกอย่างเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ซึ่งทุกคนต่างพากันร่วมมือและจะประสานประชาชนเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรเนื่องจากในวันจัดกิจกรรมนั้นไม่ใช่วันหยุดทางข้าราชการนอกจากนั้นได้เน้นย้ำให้ลุงลึกในเรื่องของมาตร

การการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวด้วย ตามคาดการณ์เบื้องต้นขณะที่แรงงานได้มีการคาดการณ์ว่ากิจกรรมปั่นเพื่อพ่อหรือใบฟอร์ดดนั้นจะมีการซื้อเสื้อและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับจักรยานซึ่งเชื่อได้เลยว่าจะมียอดเงินสะพัดสูงถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเฉพาะจหวัดและยะลาที่มีผู้ประกอบเชื่อว่าจะมีเงินในการจับจ่ายสูงสุดอย่างมาในช่วงนั้นซึ่งเชื่อได้เลยว่าน่าจะประมาณ 10 ถึง 20 ล้านบาทเลยก็ว่าได้ ความคืบหน้าในกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดอื่นๆนั้นพบว่าจังหวัดอ่างทองสุโขทัยและกำแพงเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละแห่งต่างได้นำข้าราชการและประชาชนซักซ้อมการปั่นจักรยานตามเส้นทางในกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของเราในโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for ded อย่างหนาแน่น

About adminis

Check Also

New! A Stain Remover That Works Like Magic

Don’t act ...